0850 840 44 16
Yatırım Yönetimi ( Bursa, Serbest Bölgeler, Teknoparklar )

Uygun Yer Seçimi: Firmanızın talepleri doğrultusunda Bursa ve civarında bulunan yerleri sizler için araştırıyoruz. Bütün alternatifleri ve içlerinden en uygun şartlarda olanı ve neden orayı tavsiye ettiğimizi sizlere sunarak, yatırımlarınıza doğru yeri seçerek başlamanıza yardımcı oluyoruz.  

 A - Serbest Bölge Avantajları:

* Üretici Kullanıcılar için vergi avantajları

* Gümrük prosedüründen arınmış ticaret

* Zaman kısıtlaması bulunmaması

* Kar transferi imkanı

 B -  Teknopark Avantajları:

* Teknoparkta faaliyet gösteren vergi mükellefi şirketlerin teknoparktaki yazılım ve ARGEye dayalı faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar 31/12/2013 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaftır.

* Teknoparkta çalışan yazılımcı ve ARGE personeli bu görevleri ile ilgili ücretleri 31/12/2013 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır.

Şirket Kurulum: Uygun yer seçimi yapıldıktan ve ihtiyaç olması durumunda gerekli kredi sağlandıktan sonra yasal mevzuatların gerektirdiği şekilde firmanızı kurma işlemleri takip edilir.

Sağlanabilecek Krediler: Firmanızı kurmayı düşündüğünüz yere göre veya firmanızın faaliyet alanına göre Türkiye Cumhuriyeti’nin, Avrupa Birliği ve diğer kuruluşların şirketlere sağladığı krediler toplanır ve tarafınıza bildirilir. İhtiyacınıza göre en uygun teşvikin kullandırılması sağlanır.

2014 BIO. Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi
Yatırım Yönetimi ( Bursa, Serbest Bölgeler, Teknoparklar ) - Bursa Yatırım Ajansı - Bio Danışmanlık
Bütün alternatifleri ve İçlerinden en uygun şartlarda olanı ve neden orayı tavsiye ettiğimizi sizlere sunarak, yatırımlarınıza doğru yeri seçerek başlamınıza yardımcı oluyoruz.
Bursa,Serbest Bölgesi,BUSEB,Ulutek,Yatırım,Ajansı,Teşvikler,Teknopark,Bio,Danışmanlık,Serbest Bölge,Proje,Yönetimi,Danışmanlık Hizmeti,Serbest Bölge Danışmanlık,Free Zone Consultancy